För frågor och offerter angående grönytor och skötsel
Jessica Bornkessel
070-869 68 51
jessica@edelunda.se


För frågor och offert angående markarbeten
Niclas Bornkessel
070-819 55 52
niclas@edelunda.se