Snöröjning, snöskottning och halkbekämpning.
Vi röjer och skottar er entré, garageinfart eller trappa.
Isiga och hala gångar och trappor halkbekämpas och sandas.

Beskärning av träd och buskar.